שםקנה
כמות במ"ל
מינון
achillea millefolium
מינון
סך הכל:
althea
מינון
סך הכל:
alfalfa
מינון
סך הכל:
angelica arch
מינון
סך הכל:
anise seed
מינון
סך הכל:
arctium lappa
מינון
סך הכל:
ashwaganda
מינון
סך הכל:
avena sativa
מינון
סך הכל:
bacopa
מינון
סך הכל:
bayberry root bark
מינון
סך הכל:
bilberry fruit
מינון
סך הכל:
Black cohosh
מינון
סך הכל:
black haw bark
מינון
סך הכל:
black walnut shell
מינון
סך הכל:
blood root sanguinaria
מינון
סך הכל:
blue cohosh
מינון
סך הכל:
borgama
מינון
סך הכל:
burdock root
מינון
סך הכל:
butchers broom
מינון
סך הכל:
calendula
מינון
סך הכל:
cascara sagcada bark
מינון
סך הכל:
catnip
מינון
סך הכל:
cats claw bark
מינון
סך הכל:
celandine
מינון
סך הכל:
chamomile
מינון
סך הכל:
chaparral leaf
מינון
סך הכל:
chrysanthemum
מינון
סך הכל:
cleavers
מינון
סך הכל:
collinsonia
מינון
סך הכל:
comfrey leaf
מינון
סך הכל:
comfrey root
מינון
סך הכל:
couch grass
מינון
סך הכל:
cramp bark
מינון
סך הכל:
cubeb berries
מינון
סך הכל:
cynara cardunculus- artichoke
מינון
סך הכל:
damiana
מינון
סך הכל:
dandelion leaf
מינון
סך הכל:
dandelion root
מינון
סך הכל:
Dill seed
מינון
סך הכל:
drosera
מינון
סך הכל:
elder flowers
מינון
סך הכל:
emblica
מינון
סך הכל:
equisetum
מינון
סך הכל:
euphorbia
מינון
סך הכל:
euphrasia
מינון
סך הכל:
feverfew
מינון
סך הכל:
filipendula
מינון
סך הכל:
ginkgo biloba
מינון
סך הכל:
gota kola
מינון
סך הכל:
gravel root
מינון
סך הכל:
grindelia
מינון
סך הכל:
guggul gum
מינון
סך הכל:
gymnema
מינון
סך הכל:
harpagophytum
מינון
סך הכל:
hemp seed
מינון
סך הכל:
humulus
מינון
סך הכל:
hypericum
מינון
סך הכל:
inula helenium
מינון
סך הכל:
inula vicosan
מינון
סך הכל:
irish moss
מינון
סך הכל:
leonurus
מינון
סך הכל:
lobelia
מינון
סך הכל:
marrubium vulagare
מינון
סך הכל:
medicago sativa
מינון
סך הכל:
melissa
מינון
סך הכל:
mitake
מינון
סך הכל:
moringa
מינון
סך הכל:
neem leaf
מינון
סך הכל:
olive leaf
מינון
סך הכל:
passiflora
מינון
סך הכל:
pau d' arco
מינון
סך הכל:
peppermint
מינון
סך הכל:
prickly ash bark
מינון
סך הכל:
pygeum bark
מינון
סך הכל:
quercus alba
מינון
סך הכל:
raspberry leaf
מינון
סך הכל:
red clover
מינון
סך הכל:
rhodiola
מינון
סך הכל:
rose hips (rose canina)
מינון
סך הכל:
rosemary
מינון
סך הכל:
rubus idaeus
מינון
סך הכל:
salvia (sage)
מינון
סך הכל:
sambucus nigra
מינון
סך הכל:
santalum sandal wood
מינון
סך הכל:
saw palmetto
מינון
סך הכל:
scutellaria
מינון
סך הכל:
shatavari root
מינון
סך הכל:
sheba
מינון
סך הכל:
shepherds purse
מינון
סך הכל:
shitake
מינון
סך הכל:
silybum marianun
מינון
סך הכל:
slipper elm bark
מינון
סך הכל:
suma
מינון
סך הכל:
taraxacum officianale
מינון
סך הכל:
taraxcum leaf
מינון
סך הכל:
thymus vulgarius
מינון
סך הכל:
trillum (beth root)
מינון
סך הכל:
uva ursi
מינון
סך הכל:
valerian
מינון
סך הכל:
verbascum
מינון
סך הכל:
verbena
מינון
סך הכל:
Viscum album
מינון
סך הכל:
vitex
מינון
סך הכל:
white willow bark
מינון
סך הכל:
wild yam
מינון
סך הכל:
witch hazel leaf
מינון
סך הכל:
wormwood
מינון
סך הכל:
yellow dock (rumex)
מינון
סך הכל: